vertical_align_top
translate close
tr
en
close

Jeneratör Kontrol Sistemleri

Jeneratör kontrol sistemlerinde sistem içerisindeki jeneratörlerin takıt durumu kontrol altına alınarak, belirtilen limit değeri altında uyarı vermesi sağlanmaktadır. Ayrıca jeneratörlerin olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadıklarının kontrolü sağlanmakla birlikte istenildiğinde uzaktan çalıştırılıp kapatılması gerçekleştirilebilir. Mevcut bulunan bilgiler alınıp Sunucuya ulaştırılır. Kullanıcı Sunucuya bağlanıp bu bilgileri inceler.

Sistem Özellikleri

Sistem tarafından uzaktan alınabilen bilgiler

*Kullanıcının sistem kontrolü için uzaktan alabildigi bilgilerin listesi

Sistem tarafından uzaktan alınabilen bilgiler

*Kullanıcının sistem kontrolü için uzaktan alabildigi bilgilerin listesi

  • - Gün ve Saat Bazlı Otomatik Çalışma Programlama Komutu
  • - Motor ve Pompa Manuel Kapatma Komutu
  • - Park Aydınlatma Açılma ve Kapatılma Komutu
  • - Park Aydınlatma Saat Bazlı Otomatik Çalışma Programlama Komutu
  • - Devreye Alma Çıkartma Kodu
  • - Dış Program Tetikleme (Web Servis ile İş Emri Üretme)