project-image

VERİM TABANLI İÇME SUYU SCADA SİSTEMİ

Verimli kullanım, kuyu derinliği statik ve dinamik seviyelerin orantılı olarak en düşük enerji ile kuyu rejimini bozmadan en yüksek miktarlı su alımı esasına göre yapılandırılan sistemdir. Statik ve dinamik seviyelerde oluşan değişim kuyulardaki su çekilmesini belirler, kuyular için hali hazırda kullanılan gerçek zamanlı bir ölçüm sistemi bulunmamaktadır. ( halen ilk kuyu dereye alınırken yapılan ölçümler üzerinden hareket edilmekte ) dalgıç pompalar bu ölçümler doğrultusunda ilk yerleştirildikleri derinlikte çalışmaktadır. İçme suyu kuyuları için uyguladığımız ölçüm sistemi su rejimini bozmadan su, enerji ve sistem veriminin yükseltilmesi esasına göre çalışan sistemlerdir.